שיעורים נוספים בענין מלחמה

הבא להרגך השכם להרגו"

תשובה לתמיהה

תשובה לתמיהה

הרב אליעזר בן פורת | אדר א תשע"ו