שיעורים נוספים בענין מלחמה

"כשרי צבאות בראש עם קודש"

קובץ מקורות בענייני צבא ומלחמה.

הרב שי הירש | טבת תשע"ח