ואתחנן

שמע ישראל - קבלת עול מלכות שמים

בפרשתנו מוזכרת פרשיית קריאת שמע; עיקר מצווה זו היא לקבל עול מלכות שמים; "שמע ישראל" כלפי מי פנייה זו נועדה? אין אחד אלא הקב"ה; כאשר אנו מייחדים את ה' ב'אחד' עלינו לכוון גם לאחדות בתוך עם ישראל.

הרב דוד דב לבנון | תשנ"ט