כי תשא

נכספה וגם כלתה נפשי

הרב יוסף נווה | י"ט אדר תשפ"א