הכיסופים והבית השלישי

על מי מוטלת החובה לבנות את המקדש?

בית המקדש שייך לכל מי שמשייך את עצמו אל הקדושה ורוצה להתקרב אליה. לעומת העולם המוכר לנו, בו זוכים רק תלמידי החכמים וסופרי הסת"ם לראות את פרי עמלם מובא אל היכל מקדשי המעט - בבית המקדש זוכה לזאת כל חקלאי.

הרב דוד ברוקנר | אדר תשס"ט