הכיסופים והבית השלישי

קריעה על ראיית מקום המקדש

בירור בענין קריעה על ראיית מקום המקדש בזמן הזה.

הרב אליעזר מלמד | ה'תש"ס