הכיסופים והבית השלישי

שועלים מהלכים בו

האם בית המקדש השלישי מותנה בביאת המשיח; מהן תקופות היסוד בהיסטוריה של עם ישראל.

הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל | יום ירושלים תשמ"ט