לב המועדים

"הגדה של פסח" – מתוך הגדה של פסח "לב המועדים"

לב המועדים

לב המועדים

הרב יהודה לב | י"ב ניסן תשפ"א