והגדת לבנך

מצוות סיפור יציאת מצרים

ביאור ההבדל ההלכתי והמהותי בין מצוות סיפור יציאת מצרים בכל יום לסיפור יציאת מצרים בליל הסדר

הרב נתנאל איל | כ"ט אדר ב' התשע"ד