משעבוד לגאולה

נחש הממלכתיות.

הרהורים על חירות לאומית בחג בו יצאנו לחירות עולם.

הרב אברהם וסרמן | ניסן תש"ע