ארבע כוסות

ארבע כוסות בליל הסדר

מתוך הכנס השנתי "בירורי הלכה ישומית", מכון "צורבא מרבנן"

מתוך הכנס השנתי "בירורי הלכה ישומית", מכון "צורבא מרבנן"

הרב בן ציון אלגאזי | ד' ניסן תשס"ט