מהלך הסדר

מצוות ליל הסדר וקישורן לסיפור יצירת מצרים

מה ההבדל בין סיפור לזכירה? מה הקשר בין המצוות של ליל הסדר לסיפור יציאת מצרים? מהם הדינים של מצוות ההסיבה?

הרב אליעזר בן פורת | כ"ח אדר תשפ"ג