ארבע כוסות

כוס חמישי בליל הסדר

ישנם ארבע לשונות גאולה שעליהם אנו שותים ארבע כוסות בליל הסדר. ומה לגבי ההבטחה החמישית המוזכרת- "והבאתי אתכם אל הארץ", ומדוע לא קבעו חז"ל על זאת כוס חמישי?

הרב משה צוריאל זצ"ל | שנת תשס"ו