הלכות חמץ ומצה

הערות הלכתיות לפסח

מתוך יום העיון לקראת פסח בישיבת בית אל, תשע"א

הערות בדיני ברכות - על ביעור חמץ, ביטול חמץ, הלל בתפילת ערבית של ליל הסדר וארבע כוסות

הרב ש. יוסף וייצן | א' ניסן תשע"א