ארבע כוסות

עיון במצוות ארבע כוסות

הרב יאיר וסרטיל | כ"ב אדר תש"פ