יום שכולו תורה - ניסן תשע"ג

מכוס פרעה ועד כוס ישועות - הפשט והדרש בארבע כוסות

יום שכולו תורה - רעננה, ניסן תשע"ג

יום שכולו תורה - רעננה, ניסן תשע"ג

הרב מנחם קופרמן | ו' ניסן תשע"ג