מצוה גדולה

מצות עשה לירא את ה'

ספר המצוות הקצר - מצווה ד'

מצות עשה לירא את ה' שנאמר (דברים ו' י"ג): "את ה' אלוהיך תירא".

הרב שמואל הולשטיין | סיוון התשס"ו