חודש אלול

לולא האמנתי

מהי המשמעות של "אני לדודי ודודי לי"? יראת שמים - דבר קשה או קל?.

הרב דוד דב לבנון | אלול תשנ"ח