תורה והלכות ציבור

מי צריך רבנות ראשית לישראל?

על אף שיש רבנים שמעלים טענות נגד הרבנות הראשית, מבט על עומק מהותה של הרבנות הראשית לישראל מחייב אותנו להבין את תפקידה דווקא בימינו, כשעם ישראל חזר לארצו

הרב אורי בצלאל פישר | כסלו תשפ