תורה והלכות ציבור

כללי פסיקה

מתוך הכנס הבינלאומי להלכה יישומית תשס"ט

מנהיגות רבנית תורנית בימינו - חשיבות מנהג המקום; כוחו של מרן הבית יוסף כמרא דאתרא.

הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ד' כסלו תשס"ט