קול צופייך

פרשת ויגש - לאיזה חוקים יש תוקף הלכתי?

הרב שמואל אליהו | תש"ע