תורה והלכות ציבור

הרב של הקבינט

משפטי המלוכה, תחום הלכתי שכמעט לא נידון בספרות התורנית, מתעוררים לחיים במדינה היהודית המתחדשת. בספרו מנסה הרב גוטל למתוח קווים ראשונים לדיון בשאלת משקל האחריות הלאומית בהכרעה ההלכתית

הרב שלמה אישון | שבט תשפ"ב