תורה והלכות ציבור

כשבג"ץ עבר לפסול את חוקי התורה

בבג"ץ "הבוגדת" אימצו שופטי הרוב אג'נדות פרוגרסיביות קיצוניות שאפילו בחלק מהארגונים הפמיניסטיים מתביישים לומר בפירוש, ונסללה הדרך לקביעה שאיסור "לא תנאף" חייב לעבור מן העולם, אפילו אם שני בני הזוג חפצים בו.

הרב יאיר קרטמן | אב תשפ"א