תורה והלכות ציבור

מותר לקחת את החוק לידיים?

יש לכבד את הוראות ההורים, המלך, הסנהדרין וגם הממשלה, אך רק כל עוד אינם מורים לעבור על מצוות התורה.

הרב ישראל אריאל | תשע"ב