שו"ת "במראה הבזק"

העברה מתפקיד חשוב של אדם שבבעלותו עסק של פריצות

תשובה ח'

תשובה ח'

בית דין ארץ חמדה - גזית | כ"ח אדר תשפ"א