תורה והלכות ציבור

שוחד לאישי ציבור - אתיקה והלכה

האיסור בתורה ללקיחת שוחד הוא על דינים אך האם גם לאישי ציבור יש איסור מהתורה? רואים בפוסקים שאין האיסור חל עליהם ממש אבל אין ספק שהדבר פסול.

הרה"ג אשר וייס | ט' כסלו תש"פ