הראי"ה בפרשה

"אל הכהן ואל השופט"

הרב אמיר דומן | אלול תשע"ו