לימוד בעיון

דרכי לימוד בגמרא

הסבר דרכי לימוד בגמרא ובעיון. שתי אפשרויות בהבנת המשנה "בן חמש שנים למקרא…". פער הדורות משפיע על שיטת הלימוד. הלימוד תלוי בנפש האדם. דרכים ליישום הדרכת חז"ל ללמוד בקיאות.

הרב ש. יוסף וייצן | מוצש"ק יתרו תשנ"ג