הוראת התורה

עקרונות בהוראת הגמרא

בשיעור זה עוסק הרב סמסון בהוראת הגמרא, בעיקר לתלמידים מתחילים: שיטת הלימוד הכללית ועניינים שונים שעל המורה לדעת; לא להכביד יותר מידי על התלמידים בחילוקי שיטות; הכנת שיעור באופן האידיאלי - לימוד יסודי של כל שיטות הראשונים. בסוף השיעור עוסק הרב סמסון בחשיבותו של הלימוד העצמי.

הרב דוד סמסון | תשנ"ד