הוראת התורה

חשיבות ההמחשה בלימוד ההלכה

מתוך כנס "צורבא מרבנן", ישיבת כרם ביבנה.

מכון צורבא מרבנן נותן את האפשרות ללמידת ההלכה בקבוצה, ובאופן מוחשי.

הרב בן ציון אלגאזי | כ"א כסליו התש"ע