הוראת התורה

קשיי הדור בלימוד וקיום ההלכה

מתוך כנס "צורבא מרבנן", ישיבת כרם ביבנה.

קיימים קשיים היחודיים לדורנו בציות להלכה. רוח התקופה הנוכחית מקשה על קבלת דברי מורי ההלכה. כדי להתגבר על האתגרים הללו צריך להדליק את האש.

הרב יונה גודמן | כ"א כסליו התש"ע