תורה שבעל פה

הוראת התלמוד בדרך מעניינת

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, תשס"ח

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, תשס"ח

הרה"ג יעקב אריאל | י"א תמוז התשס"ח