הלכה פסוקה

פיצוי קבלן שעבודתו בוטלה

כהמשך לפסק דין קודם, אנו מביאים פסק דין העוסק בשאלת פיצויים לקבלן שיפוצים שהזמנת העבודה אצלו בוטלה.

הרב אליעזר שנקולבסקי | טבת תשס"ז