הלכה פסוקה

תקפוּת התחייבות של עובד שלא להתחרות במעסיקו

הרב עקיבא כהנא | כסלו תשע"ט