אומנים

עבודה קבלנית

הקבלן תובע כספים רבים מבעל הבית בגין תוספות בנייה, חלק מהתשלום הכולל של הבית (10% מהסכום הכולל), ואובדן ימי עבודה שנגרמו בגלל בעל הבית. בעל הבית מכחיש חלק מהסכום, מודה באובדן ימי עבודה בתוספת הערה שהקבלן יכל לעבוד בתחומים אחרים של הפרוייקט, וכן תביעה נגדית על ליקויים שיש בבניה, לטענתו.

בית דין מערב בנימין | ב"ה ט"ו סיון, תשס"ח