כי תבוא

לא ניתנה התורה לדרוש אלא לאוכלי המן

הצועד באמת בדרכו להגיע לאותו הגמול הטוב ופורש מהחומר עד כמה שיכול; פרישה זו, במקביל לעבודת ה', תברר את הרוחניות שבנו ותעצים אותה ובסופו של תהליך הנשמה תאיר באור יקרות עד כדי כך שתשאב את הגוף למעלה. או אז יחיו לנצח והחומר יעצים את הופעת הרוח.

הרב אריאל פרג'ון | תשס"ו