כי תבוא

וידוי מעשרות – וידוי על דברים טובים?!

הרב יוסף צבי רימון | אלול תשע"ו