כי תבוא

רחמנות מול ותרנות

בעולם המערבי הרחמנות מתחברת אוטומטית עם ותרנות, ולכן אנשים ממהרים מדי לסלוח לעצמם או לחילופין נופלים לייאוש. ביהדות אנחנו סולחים לעצמנו לא כוותרנות, אלא מפני שאנחנו עושים ככל יכולתנו.

הרב חגי לונדין | אלול תשע"ז