כי תבוא

ביערתי הקודש מן הבית

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כ"ו אלול תשס"ה