חיי שרה

זיווגים בסייעתא לשמיא

אליעזר לא מסתפק רק בהוראת אדוניו אלא הוא נושא תפילה כי הוא יודע שלא רק בעצמה כלכלית הדבר תלוי.

הרב יחזקאל פרנקל | תשס"ו