חמדת החינוך

למה הדייט הראשון הוא גם האחרון?

הרב יוני לביא | אייר תשע"ו