ד - בעקבות עמונה

בעקבות אירועי עמונה

מתוך "קומי אורי" גיליון 4

רבנים שונים | אדר תשס"ו