בעקבות עמונה

צמיחה מתוך הסערה

"חנוכת הבית לדוד", כיצד מזמר דוד לחנוכת המקדש שלא זכה לבנותו, מה קורה במעבר בין המשיחים השונים, רבה של עמונה על תקווה, בלבול ומרי אזרחי.

הרב יאיר פרנק | תשס"ו