בעקבות עמונה

דור של גאולה

הקרב אבוד מראש, התבוסה מובטחת, למה להלחם? על מכבים, נושאי כלים ועל גבורת רעיון

הרב דוד חי הכהן | תשס"ו