בעקבות עמונה

אוהבי עמונה, אוהביו של מקום

האם מותר להרים יד על חייל? האם יש תוקף מחייב לחוקי הממשלה? נייר עמדה מנומק על אירועי עמונה.

הרב ישראל אריאל | תשס"ו