וילך

פרידה - משה נפרד מעם ישראל

משה נפרד מעם ישראל והולך אליהם על מנת להיפרד, ומנחם את עם ישראל בפרידתו.

הרב יצחק בן יוסף | ג' תשרי תשפ"ב