הרב הנזיר

זכרונות מהרב הנזיר

הרב ירחמיאל וייס | כ"ג אייר תשס"ה