רביבים

הרב דוד כהן 'הנזיר'

קווים לדמותו הפלאית של הרב הנזיר מגדולי תלמידי הראי"ה קוק זצ"ל. זכה לעלות אחריו לארץ ישראל ולערוך את ספרו הגדול 'אורות הקודש'.

הרב אליעזר מלמד | א' באלול תשס"ג