הרב הנזיר

הרב הנזיר במשנת הרס"ג

הרה"ג יעקב אריאל | כ"ח אב תשע"ג