הנהגת ה' את העולם

גשמי ברכה - מחוק הטוב להיטיב

הרב אריאל פרג'ון | טבת תשפ